myEduSoft-Perisian Pendidik Malaysia Software

Home
Software
Free Utilities
Download
Mailing List
Enquiry
About

  Borang Pesanan

Made in Malaysia

Made in Malaysia
Copyright © 2013
myname
All rights reserved.

Last Update: 12/06/2013
Senarai Perisian

(Klik mana-mana link berikut untuk keterangan lanjut)


SPJS | KEJOLA | CLAIM | AI

 1. Sistem Penjadualan Sekolah, SPJS
  • menjana jadual kelas, jadual guru, jadual induk dan jadual bilik untuk sebarang persekitaran penjadualan yang ditakrif oleh pengguna
  • menjana jadual guru ganti (relief) setiap hari
  • view dan print pelbagai jadual serta maklumat melalui pelbagai windows
  • menghatar data jadualnya terus ke Data Checking Support Center melalui Internet untuk disemak dan diselesaikan ralat data.
  • NEWVersi terbaru SPJS v6.0 menyediakan Jadual Waktu Online di mana jadual yang telah siap dijana boleh dicapai melalui Internet
  • Contoh laman web Jadual Waktu Online

 2. Kejohanan Olahraga, KEJOLA
  • menguruskan pencatatan keputusan kejohanan, pengiraan markah/pingat dan kedudukan kontinjen
  • menjana senarai atlit terbaik bagi setiap kelas penyertaan

 3. Tuntutan Elaun Perjalanan, Claim
  • menjana borang tuntutan perjalanan mengikut format yang biasa digunakan
  • mengira secara automatik jumlah tuntutan perbatuan, tambang, hotel, dll.

 4. Penyemakan Ujian & Analisis Item, AI
  • merekod dan memeriksa respon calon dalam ujian aneka pilihan
  • menjalankan Analisis Item ke atas respon calon
  • mentafsir setiap item dari segi kesukaran, daya diskriminasi & kesesuaian pengganggu-pengganggu


Home | Software | Free Utilities | Download | Mailing List | Enquiry | About