myEduSoft-Perisian Pendidik Malaysia Software

Home
Software
Free Utilities
Download
Mailing List
Enquiry
About

  Borang Pesanan

Made in Malaysia

Made in Malaysia
Copyright © 2013
myname
All rights reserved.

Last Update: 12/06/2013
Sistem Penjadualan Sekolah, SPJS  |  Kejohanan Olahraga, KEJOLA  |  Tuntutan Perjalanan, CLAIM  |  Penyemakan Ujian & Analisis Item, AI

Sistem Penjadualan Sekolah, SPJS


Download SPJS v6.0 Versi Penilaian
PDF Download Buku Panduan SPJS


Harga Perisian: RM400/RM500/RM600/RM750
Harga Upgrade Setara: RM200/RM250/RM300/RM350
PDF Download Risalah SPJS dan Borang Pesanan


NEWFeature Terbaru SPJS v6.0 - Jadual Waktu Online

SPJS v6.0 membolehkan pengguna memuat-naik (upload) jadual yang telah siap ke web server myedusoft.com supaya dapat dicapai oleh para guru dan pelajar sekolah/institusi melalui Internet. Ini bermakna semua warga sekolah/institusi kiniboleh melihat jadual masing-masing secara online pada bila-bila masa di mana sahaja ada sambungan Internet.
Klik untuk melihat contoh laman Jadual Waktu Online yang dijana oleh SPJS v6.0
(Jika ditanya, sila gunakan username: trial dan password: 123456)


Perisian ini dibangunkan semasa saya terlibat dengan penjadualan di sebuah institut perguruan di Sarawak. Tujuan asal pembangunan perisian ini adalah untuk menyediakan satu platform untuk menyusun jadual waktu secara click & drop tanpa penyemakan clash secara manual. Kaedah penyusunan jadual ini dinamakan sebagai "Penyusunan Secara Interaktif", iaitu gabungan kepantasan mesin dengan kerasionalan manusia. Keupayaan perisian ini untuk menjana jadual secara otomatik hanya dimasukkan beberapa tahun kemudian. Algoritma penjanaan otomatik yang digunakan masih belum saya anggap sempurna dan kajian mengenainya masih dilakukan. Kerja-kerja penukaran dari versi DOS ke versi penuh Windows sedang dilakukan secara berperingkat. Kini semua data, maklumat dan jadual dalam SPJS versi terbaru boleh dicetak menggunakan sebarang printer yang dipasang dalam Windows.

Secara ringkas perisian ini dapat menjana 4 jenis jadual secara serentak samada melalui penjadualan secara interaktif atau secara otomatik:

Pengguna adalah bebas menakrifkan struktur jadual seperti:

    • bilangan hari dalam satu kitaran jadual (maksimum 20 hari),
    • bilangan waktu sehari (maksikum 16 waktu),
    • rehat tunggal atau rehat berperingkat (staggered)
    • kekangan-kekangan waktu atau hari (seperti untuk subjek PJK, guru khas, dsb).

Kemudahan menyediakan jadual ganti (relief) juga disediakan di mana SPJS boleh mencadangkan nama-nama guru pengganti bagi guru yang tidak hadir pada setiap hari.

SPJS juga menyediakan kemudahan Sokongan Semakan Data di mana jika pengguna menghadapi masalah, data jadualnya boleh dihantar terus ke Data Checking Support Center melalui Internet untuk disemak dan diperbetulkan sebarang ralat data.

Di samping itu semua maklumat dan jadual boleh dicetak menggunakan sebarang printer (USB atau Parallel) yang dipasang dalam Windows. Lihat contoh skrin jadual yang dipaparkan dalam Windows.

Sila download SPJS Versi Percubaan untuk mencuba sendiri keupayaan perisian ini. Jika anda mempunyai cadangan samada untuk pembaikan atau cadangan kemudahan baru, sila cadangkan melalui Borang Enquiry.

Contoh-contoh skrin SPJS (klik untuk saiz penuh)

Skrin SPJSdos

Takrifan Rehat Berperingkat

Susun Jadual Interaktif

Susun Jadual Ganti


Skrin SPJSview

Jadual Guru

Jadual Kelas

Jadual Bilik


Jadual Induk Kelas

Sokongan Semakan Data

Upload Data ke Web ServerDownload Risalah SPJS dan Borang Pesanan PDF
Download Perisian SPJS v6.0 Versi Penilaian
Download Buku Panduan SPJSPDF

Home | Software | Free Utilities | Download | Mailing List | Enquiry | About